SAMEN VOOR DE TOEKOMSTIGE GENERATIES!

ETHERMA GEEFT TERUG

ETHERMA eCARE - 40 JAAR

ETHERMA is al 40 jaar een pionier op het gebied van elektrische verwarming. Als een van de toonaangevende fabrikanten in Europa, willen wij ook een pionier zijn op het gebied van duurzaamheid voor ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en kwaliteitsbewust wonen en leven. Samen met onze medewerkers voeren wij nu concrete klimaatbeschermingsmaatregelen door voor een verantwoord gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en een respectvolle behandeling van onze medewerkers, partners en klanten. Dat is waar ETHERMA eCARE voor staat. 

40 jaar - 40 maanden - 40 projecten ETHERMA geeft terug.

ETHERMA viert in 2021 zijn 40-jarig jubileum. Dit is niet alleen een reden voor ETHERMA om feest te vieren, maar ook om het initiatief "40 jaar - 40 maanden - 40 projecten" te lanceren.

Als bedrijf wil ETHERMA iets terugdoen voor de maatschappij en het milieu in de geest van Corporate Social Responsibility (CSR). Het initiatief heeft zich daarom tot doel gesteld om in de komende 40 maanden, 40 projecten te steunen in onze 3 belangrijkste verkooplanden: Oostenrijk, Duitsland en de Benelux. Dit op het gebied van duurzaamheid, sociale kwesties en jong talent. Dit kan in de vorm van geld, maar vooral ook door product sponsoring en know-how, alsmede vrijwilligerswerk. 

ONZE PROJECTEN

© Thomas Zelenka bijenproducten

SPONSORING VAN IMKERS IN OOSTENRIJK Project #1

Thomas Zelenka werd geboren met een passie voor de bijenteelt. Uit overtuiging en passie zette hij zich 9 jaar geleden in voor bijen: "Bijen zijn wilde dieren en het enige wat ik kan doen is een perfecte omgeving voor ze creëren. Ik zoek verzamelplaatsen, zorg voor natuurlijke houten huisvesting en verzorg mijn kolonies met veel zorg."  Intussen is de hobby een beroep geworden en Thomas Zelenka is blij met negen miljoen bezige bijen in een totaal van 130 bijenkorven, die hij in en rond Wenen onder zijn hoede heeft. 

Maar het is niet alleen de gemeenschappelijke overtuiging dat iedereen een bijdrage moet leveren aan een duurzaam leven, die de bijenstal van Zelenka met ETHERMA verbindt, maar ook de bij en de honing zelf. Zo zouden honing en infraroodwarmte een gezondheid bevorderend effect hebben. En warmte is ook essentieel voor bijen. Het bijenorganisme is zo geprogrammeerd dat in het midden van een bijenkorf, waar zich het gevoelige broed bevindt, altijd een constante temperatuur van 35 graden heerst - zomer en winter. Om de temperatuur in de zomer te verlagen, verspreiden gespecialiseerde bijen water in de bijenkorf en waaieren ze met hun vleugels zodat de vloeistof verdampt. Anderzijds worden zogenoemde kachelbijen, wanneer de temperatuur daalt, zelf kachels door warmte op te wekken via spiertrillingen en het wrijven van de vleugels. 

Door bijen te adopteren willen wij deze verbazingwekkende en onmisbare wezens steunen en ervoor helpen zorgen dat zij bloemen blijven bestuiven en zo het leven van ons allemaal veilig stellen.

© Bienesto

SPONSORING VAN IMKERS IN DUITSLAND Project #2

In 2018 richtten Uwe Bentner en Christian Schmid uit passie het kleine, natuurgerichte imkerbedrijf Bienesto in Ulm op, met de focus op duurzaamheid en bijenwelzijn. Sindsdien wijden ze elke vrije minuut aan de bijenteelt en hun bijen. Vanaf het begin ging het niet om de hoogst mogelijke honingopbrengst en winstmaximalisatie, maar staat het welzijn van de bijen centraal. Daarom staat het zo soorteigen mogelijk houden van bijen centraal in hun streven. 

De twee imkers hebben dus ETHERMA in het hart gekeken. Wij zijn blij dat wij de biologische bijenteelt Biensto kunnen steunen met de sponsoring van 4 kolonies en daarmee het voortbestaan van de bijen. Omdat de honingbij ongeveer 80% van de inheemse nuttige en wilde planten bestuift. Zonder de bijen kan honing worden ingevoerd, maar de bestuivingsdienst van de bij niet.

Hier zijn nog een paar bijenfeiten:

  • Bijenkoninginnen leggen tot 2500 eitjes per dag, dat is een veelvoud van hun lichaamsgewicht..

  • Een theelepel honing is het levenswerk van 8 bijen.

  • Bijen zijn oerdieren, ze zijn er al sinds het Krijt, 110 miljoen jaar geleden.

  • Bijen slaan tot 250 keer per seconde met hun vleugels.

  • Voor een pot honing zou een bij bijna twee keer rond de wereld moeten vliegen.

  • De economische bestuivingsprestatie van bijen bedraagt in Duitsland twee miljard euro per jaar.

  • Bijen en mensen delen 762 genen.

  • Een bij legt in zijn leven ongeveer 8000 kilometer af.

© Imkers Hof van Twente

SPONSORING VAN IMKERS IN NEDERLAND Project #3

ETHERMA wil, als belangrijke speler in Europa op gebied van duurzame verwarmingsoplossingen en innovatie, het (vrijwilligers) werk van imkers graag ondersteunen. Met het realiseren van een nieuwe werklocatie, willen de imkers een duurzame bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Een project waar ETHERMA graag aan bij wil dragen, want bijen spelen een centrale rol en dragen bij aan een beter ecologisch evenwicht en biodiversiteit. Om het project een duurzame start te geven, gaat ETHERMA de komende drie jaar honing af nemen bij deze groep imkers. Daarnaast een extra sponsorbijdrage verstrekken voor de aanschaf van de nodige apparatuur om de honig te maken. Het zogenaamde slaan van honing. Met de filosofie "respect voor mensen en natuur", neemt ETHERMA haar verantwoordelijkheid met ondersteuning van dit mooie initiatief.

Tot nu toe verwerkten imkers de opbrengsten uit de bijenkasten altijd thuis. Het mag duidelijk zijn dat dit geen wenselijke en ideale situatie is. Tegelijkertijd weerhoud het mensen om imker te worden. Daarom hebben de imkers gezamenlijk het initiatief genomen, om op de Stadslandbouw/ De Reggetuin in Goor een gebouw neer te zetten, waar ze hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen ze in de toekomst nieuwe imkers op leiden, die gebruik kunnen maken van alle faciliteiten om hun honing te slaan en te verwerken in potjes. Het project vraagt een forse investering en wordt dan ook gesteund  via het Leaderprogramma ( Europese subsidie regeling) en de Gemeente Hof van Twente.

© Circus Proscho

Warmte voor het project circus Proscho Project #4

 

Het familie- en projectcircus Proscho geeft de leerlingen de kans om zelf kleine artiesten te worden en veel verschillende disciplines zoals acrobatiek, koorddansen, trapeze, clownerie, hoelahoep en wijnglazen balanceren te ontdekken en uit te proberen in een familiecircussfeer. Aan het eind van elke projectweek voeren de leerlingen de trucs die zij hebben geleerd op voor hun familie, vrienden, kennissen, klasgenoten en andere belangstellenden. Hierdoor krijgen deze jongeren niet alleen een inzicht in de circuswereld, maar krijgen zij ook de gelegenheid hun eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en deze zo nodig te overwinnen. In de informele circusomgeving worden talenten en bekwaamheden ontdekt en aangemoedigd. Het educatief-artistiek circuswerk versterkt de samenhang van de klas en de schoolgemeenschap en bevordert het leergedrag van de kinderen. 

Door Covid-19 moest het populaire projectcircus lange tijd gesloten blijven, wat ook voor de familie Maatz financiële verliezen betekende. Vooral in het koude seizoen ontbrak het aan financiële middelen om een behoorlijke verwarmingsinstallatie aan te leggen in de circuswagens, die al op leeftijd waren. Samen met andere partners zorgde ETHERMA voor snelle en ongecompliceerde hulp. De ETHERMA Laminotherm verwarmingsmatten werden binnen enkele dagen na levering geïnstalleerd en hebben de caravans sindsdien behaaglijk warm gehouden.

© Scouting Delden

Scouting Delden - natuur & duurzaamheid Project #5

 

De Scouting in Delden heeft dit jaar het 75 jarige jubileum gevierd, met een groot aantal activiteiten. Het hoogtepunt van het jubileumjaar was een groots opgezet kampement op de Cramersweide in het centrum van Delden, waar de leden van de groep een nacht hebben gekampeerd.

Naast een tentenkamp en verschillende activiteiten was ook een grote tentoonstellingstent ingericht over 75 jaar Scouting in Delden. De groep bestaat uit zo'n 150 leden. Wekelijks worden activiteiten aangeboden voor jeugdleden tussen 6 en 18 jaar.

Bij Scouting zijn natuur en duurzaamheid altijd al een centraal thema geweest. De doelstellingen van Scouting sluiten goed aan bij de doelstellingen van het ETHERMA eCARE programma. Om deze reden heeft ETHERMA Benelux BV in haar 40 jarig jubileumjaar ook de Scouting in Delden gesteund.

© IJshockeyclub EHC

WARMTE VOOR HET CLUBHUIS VOOR IJSHOCKEYCLUB EHC Project #6

 

De ijshockeyclub EHC Voralpenkings Vöcklabruck is opgericht in de zomer van 2003. In de loop der jaren is de club steeds verder gegroeid. De club telt vandaag 120 leden in 5 teams. In het seizoen 2019/2020 heeft de club ongeveer 200 keer op het ijs heeft gestaan met trainingen, evenementen en wedstrijden. Door de sterke groei, is nu ook de behoefte ontstaan aan een groter clubhuis waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, discussiëren en ideeën uitwisselen. Jeugdwerk is één van de hoekstenen van ETHERMA eCARE.  Daarom zijn wij verheugd om het clubhuisproject van EHC Voralpenkings Vöcklabruck te ondersteunen met onze moderne en efficiënte infraroodverwarmers. Want vooral in het koude seizoen, willen de mensen het binnen knus en warm hebben. 

© Scouting Delden

Padvinders - Van Rossum Elisabethgroep Delden Project #7

Op een frisse winterdag begin 2022, waren de jonge leden van de padvinders (Jongens) en padvinders van de Van Rossum Elisabethgroep in Delden, druk bezig met het bouwen van hun eigen vogelnestkastjes. Zij begonnen hun eerste programma van het nieuwe jaar met een hamer. Praktische handwerkinstructies en kits gesponsord door ETHERMA Benelux BV. Nadat onze ketelflikkerkoning het startwoord had gegeven, ontstond er een slagwerkorkest, waar de spelers ver weg van konden genieten op de omliggende golfbanen. (Het was niet meteen duidelijk of de energie nodig was om van het lange thuiszitten af te komen, of dat de kinderen niet konden wachten om de vogels in hun tuin wat beschutting te geven). Ondanks dat de 28 kits bijna identiek waren, zorgde de vrije interpretatie van de bouwhandleiding ervoor dat elk kind een eigen, unieke thuis had. De meeste woningen waren voorzien van een metalen specht beschermplaat, maar sommige zijn speciaal gebouwd om de gevleugelde specht bescherming te bieden. Geschilderd met donkergroene verf (buitenkant) en een week gedroogd. Deze huizen worden door de jeugdleden meegenomen om het gebrek aan vogelhuisjes in tuinen in Delden en omstreken dit voorjaar te compenseren. Geïnspireerd door de handwerkvaardigheden van de jongeren en hun bewustwording van de voordelen van biodiversiteit, worden binnenkort zelfgemaakte vogelhuisjes opgezet in de omliggende bosgebieden van het blokhuis Delden. De scouts en hun leden willen Stichting Hofvogels bedanken voor hun inzet voor de biodiversiteit in Twente in het algemeen en voor de vogels in het bijzonder. Zonder de sponsoring van ETHERMA Benelux BV hadden we dit niet zo mooi kunnen ontwerpen voor de kinderen.

© Kerkebos Bentelo

Het ETHERMA Bos - bomen planten Project #8

Op zaterdag 5 maart 2022 hebben een aantal vrijwilligers van ETHERMA Benelux hun handen uit de mouwen gestoken. We hebben namelijk een "ETHERMA bos" gecreëerd door ca. 350 bomen te planten! Dit komt natuurlijk de CO² reductie ten goede, maar we doen dit ook in het kader van biodiversiteit. Zo maken we het gebied in Bentelo toegankelijker voor vogels. De dag is afgesloten met een kampvuur en een broodje hamburger!