ETHERMA GEEFT TERUG

SAMEN VOOR DE TOEKOMSTIGE GENERATIES!

ETHERMA GEEFT TERUG

ETHERMA eCARE - 40 JAAR

ETHERMA is al 40 jaar een pionier op het gebied van elektrische verwarming. Als een van de toonaangevende fabrikanten in Europa, willen wij ook een pionier zijn op het gebied van duurzaamheid voor ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en kwaliteitsbewust wonen en leven. Samen met onze medewerkers voeren wij nu concrete klimaatbeschermingsmaatregelen door voor een verantwoord gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en een respectvolle behandeling van onze medewerkers, partners en klanten. Dat is waar ETHERMA eCARE voor staat. 

40 jaar - 40 maanden - 40 projecten ETHERMA geeft terug.

ETHERMA viert in 2021 zijn 40-jarig jubileum. Dit is niet alleen een reden voor ETHERMA om feest te vieren, maar ook om het initiatief "40 jaar - 40 maanden - 40 projecten" te lanceren.

Als bedrijf wil ETHERMA iets terugdoen voor de maatschappij en het milieu in de geest van Corporate Social Responsibility (CSR). Het initiatief heeft zich daarom tot doel gesteld om in de komende 40 maanden, 40 projecten te steunen in onze 3 belangrijkste verkooplanden: Oostenrijk, Duitsland en de Benelux. Dit op het gebied van duurzaamheid, sociale kwesties en jong talent. Dit kan in de vorm van geld, maar vooral ook door product sponsoring en know-how, alsmede vrijwilligerswerk. 

ONZE PROJECTEN 2021

© Thomas Zelenka bijenproducten

SPONSORING VAN IMKERS IN OOSTENRIJK Project #1

Thomas Zelenka werd geboren met een passie voor de bijenteelt. Uit overtuiging en passie zette hij zich 9 jaar geleden in voor bijen: "Bijen zijn wilde dieren en het enige wat ik kan doen is een perfecte omgeving voor ze creëren. Ik zoek verzamelplaatsen, zorg voor natuurlijke houten huisvesting en verzorg mijn kolonies met veel zorg."  Intussen is de hobby een beroep geworden en Thomas Zelenka is blij met negen miljoen bezige bijen in een totaal van 130 bijenkorven, die hij in en rond Wenen onder zijn hoede heeft. 

Maar het is niet alleen de gemeenschappelijke overtuiging dat iedereen een bijdrage moet leveren aan een duurzaam leven, die de bijenstal van Zelenka met ETHERMA verbindt, maar ook de bij en de honing zelf. Zo zouden honing en infraroodwarmte een gezondheid bevorderend effect hebben. En warmte is ook essentieel voor bijen. Het bijenorganisme is zo geprogrammeerd dat in het midden van een bijenkorf, waar zich het gevoelige broed bevindt, altijd een constante temperatuur van 35 graden heerst - zomer en winter. Om de temperatuur in de zomer te verlagen, verspreiden gespecialiseerde bijen water in de bijenkorf en waaieren ze met hun vleugels zodat de vloeistof verdampt. Anderzijds worden zogenoemde kachelbijen, wanneer de temperatuur daalt, zelf kachels door warmte op te wekken via spiertrillingen en het wrijven van de vleugels. 

Door bijen te adopteren willen wij deze verbazingwekkende en onmisbare wezens steunen en ervoor helpen zorgen dat zij bloemen blijven bestuiven en zo het leven van ons allemaal veilig stellen.

© Bienesto

SPONSORING VAN IMKERS IN DUITSLAND Project #2

In 2018 richtten Uwe Bentner en Christian Schmid uit passie het kleine, natuurgerichte imkerbedrijf Bienesto in Ulm op, met de focus op duurzaamheid en bijenwelzijn. Sindsdien wijden ze elke vrije minuut aan de bijenteelt en hun bijen. Vanaf het begin ging het niet om de hoogst mogelijke honingopbrengst en winstmaximalisatie, maar staat het welzijn van de bijen centraal. Daarom staat het zo soorteigen mogelijk houden van bijen centraal in hun streven. 

De twee imkers hebben dus ETHERMA in het hart gekeken. Wij zijn blij dat wij de biologische bijenteelt Biensto kunnen steunen met de sponsoring van 4 kolonies en daarmee het voortbestaan van de bijen. Omdat de honingbij ongeveer 80% van de inheemse nuttige en wilde planten bestuift. Zonder de bijen kan honing worden ingevoerd, maar de bestuivingsdienst van de bij niet.

Hier zijn nog een paar bijenfeiten:

Bijenkoninginnen leggen tot 2500 eitjes per dag, dat is een veelvoud van hun lichaamsgewicht..

Een theelepel honing is het levenswerk van 8 bijen.

Bijen zijn oerdieren, ze zijn er al sinds het Krijt, 110 miljoen jaar geleden.

Bijen slaan tot 250 keer per seconde met hun vleugels.

Voor een pot honing zou een bij bijna twee keer rond de wereld moeten vliegen.

De economische bestuivingsprestatie van bijen bedraagt in Duitsland twee miljard euro per jaar.

Bijen en mensen delen 762 genen.

Een bij legt in zijn leven ongeveer 8000 kilometer af.

© Imkers Hof van Twente

SPONSORING VAN IMKERS IN NEDERLAND Project #3

In de Hof van Twente heeft een groep imkers het plan opgevat om een gemeenschappelijke werkplaats in te richten voor het slaan van de honing.

De kasten van de imkers staan in de directe omgeving. Tot nu verwerken de imkers de opbrengsten uit de kasten tot honing thuis. Dit is geen wenselijke en ideale situatie. Daarom hebben de imkers gezamenlijk het initiatief genomen om op de Stadslandbouw in Goor een gebouw neer te zetten waar ze hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Het project wordt gesteund met Europese subsidie en door de Gemeente Hof van Twente.

Ook ETHERMA wil het belangrijke werk van de imkers steunen en hierdoor bijdragen aan ecologie en biodiversiteit. Want bijen spelen hier een heel centrale rol in. De komende drie jaar zal ETHERMA daarom honing af nemen bij deze groep imkers en een extra sponsorbijdrage verstrekken voor de aanschaf van apparatuur.

© Circus Proscho

Warmte voor het project circus Proscho Project #4

 

Het familie- en projectcircus  Proscho geeft de leerlingen de kans om zelf kleine artiesten te worden en veel verschillende disciplines zoals acrobatiek, koorddansen, trapeze, clownerie, hoelahoep en wijnglazen balanceren te ontdekken en uit te proberen in een familiecircussfeer. Aan het eind van elke projectweek voeren de leerlingen de trucs die zij hebben geleerd op voor hun familie, vrienden, kennissen, klasgenoten en andere belangstellenden. Hierdoor krijgen deze jongeren niet alleen een inzicht in de circuswereld, maar krijgen zij ook de gelegenheid hun eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en deze zo nodig te overwinnen. In de informele circusomgeving worden talenten en bekwaamheden ontdekt en aangemoedigd. Het educatief-artistiek circuswerk versterkt de samenhang van de klas en de schoolgemeenschap en bevordert het leergedrag van de kinderen. 

Door Covid-19 moest het populaire projectcircus lange tijd gesloten blijven, wat ook voor de familie Maatz financiële verliezen betekende. Vooral in het koude seizoen ontbrak het aan financiële middelen om een behoorlijke verwarmingsinstallatie aan te leggen in de circuswagens, die al op leeftijd waren. Samen met andere partners zorgde ETHERMA voor snelle en ongecompliceerde hulp. De ETHERMA Laminotherm verwarmingsmatten werden binnen enkele dagen na levering geïnstalleerd en hebben de caravans sindsdien behaaglijk warm gehouden.

Neem nu contact op met

info(kwfat)etherma(kwfdot)nl Verkoop Binnendienst ETHERMA Benelux BV
Technisch advies
Ik bevestig en stem ermee in dat alle persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die door mij worden verstrekt, kunnen worden verwerkt door automatisering in overeenstemming met Privacy Policy door Etherma. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor het beantwoorden van het verzoek van de klant.