PRIVACYVERKLARING

1. Algemene beginselen

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website www.etherma.com is voor ons zeer belangrijk. Daarom informeren wij u hier uitgebreid over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Data Protection Act 2000 (Wet bescherming persoonsgegevens), de Data Protection (amendment) Regulations 2018 en de Telecommunicatiewet 2003 (TCW 2003). Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van wettelijke voorschriften.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de firma ETHERMA Elektrowärme GmbH, Landesstraße 16, 5302 Henndorf am Wallersee, Oostenrijk (e-mail:  (E-Mail: office(kwfat)etherma(kwfdot)com, Fax: +43 (0) 6214/ 76 66, Tel: +43 (0) 6214/ 76 77).

2. Gegevensbeveiliging en gegevensopslag

ETHERMA Elektrowärme GmbH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, waarmee uw gegevens o.m. worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang. De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en worden voortdurend aangepast aan de actuele stand van de techniek.

De gegevens worden, op aan de persoon gekoppelde wijze, bewaard tot het einde van de voor de klant geldende garantie-, onderhouds-, verjarings- en wettelijke bewaartermijnen; bovendien tot beëindiging van eventuele geschillen, waarvoor de gegevens zijn vereist en als bewijs worden opgeslagen en bewaard.

3. Contactformulier

Uw persoonlijke gegevens, zoals voornaam, achternaam, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bedrijf, e-mailadres en activiteit worden, met het oog op het verwerken van uw verzoek, aan ons doorgegeven door middel van het toezenden van het contactformulier via onze mailserver en vervolgens bij ons verder verwerkt en opgeslagen. Wij vragen u dus om deze informatie, zodat we u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij uw aanvraag en om, zo nodig, rechtstreeks met u contact op te kunnen nemen.

Aanvragen vanuit Duitsland of de landen van de Benelux, kunnen voor verdere verwerking worden doorgegeven aan onze dochteronderneming in Duitsland (ETHERMA Deutschland GmbH, Bahnhofstraße 40, D-48599 Gronau) of in Nederland (ETHERMA BENELUX BV, Robijnstraat 6, 7554 TB Hengelo).

Uw persoonlijke gegevens, zoals voornaam, achternaam, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bedrijf, e-mailadres en activiteit, zoals we die verkrijgen via het contactformulier, worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan derden (bijvoorbeeld: retailpartners) als dit noodzakelijk is voor het verwerken van de aanvraag.

Er is voor u geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke informatie ter beschikking te stellen. Niet verstrekken van de gegevens betekent echter dat we uw verzoek niet kunnen verwerken.

4. Newsletter

U kunt zich op de website aanmelden voor onze nieuwsbrief, d.m.v. het doorgeven van uw persoonlijke gegevens, zoals aanhef, titel, voor- en achternaam, land en e-mail adres. Dit gebeurt met een double-opt-in procedure. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met de vraag om de aanmelding te bevestigen. Door het aanmelden voor de Newsletter gaat u ermee akkoord dat bovengenoemde persoonsgegevens in het kader van het versturen van de Newsletter zullen worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

U kunt deze toestemming op elk moment en zonder opgave van reden intrekken, door te klikken op de link 'Afmelden' onderaan elke Newsletter, of door een bericht te sturen naar marketing@etherma.nl.

Als u uw gegevens wilt wijzigen, dan kunt u gebruikmaken van de daarvoor bestemde wijzigings-link aan het einde van elke Newsletter of eveneens door een bericht te sturen naar marketing@etherma.nl.

Voor het verzenden en het analyseren van onze Newsletter maken we gebruik van de software Active Campaign. Active Campaign registreert het openings- en klikgedrag; met name wordt de volgende informatie bijgehouden:

tijdstip van notificatie,

tijdstip van opening,

tijdsduur van de opening,

IP-adres van de opening [wordt uitsluitend anoniem opgenomen en direct na gebruik weer verwijderd],

gebruikt e-mailprogramma (Mail Client),

op welke link wordt geklikt,

alsook het tijdstip van het klikken.

In het kader van zijn activiteiten heeft Active Campaign aldus toegang tot uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens, voor zover deze gegevens nodig zijn om de betreffende diensten te kunnen verlenen. Active Campaign heeft zich gecommitteerd om zich te houden aan de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsvoorschriften. Er is voor de werkzaamheden een verwerkingscontract afgesloten, in overeenstemming met artikel 28 AVG. Voor meer informatie over de verwerkers die in onze opdracht werken, kunt u contact met ons opnemen via privacy(kwfat)etherma(kwfdot)com.

De opslag en verwerking van bovengenoemde gegevens is uitsluitend bedoeld voor het maken van webstatistieken, waarmee we onze aanbiedingen aan u voortdurend kunnen verbeteren en optimaliseren. Het combineren van uw persoonlijke gegevens met de verzamelde informatie, met de bedoeling om een persoonlijk gebruikersprofiel te creëren, is uitgesloten. Bovengenoemde gegevens zullen alleen binnen de Europese Unie worden verwerkt en zullen niet worden gedeeld met derden.

5. Server-Logfiles

Om technische redenen worden, telkens als u onze website bezoekt, de volgende gebruiksgegevens, die uw internetbrowser naar onze webserver verzendt, verzameld en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde server-logfiles:

• browsertype en -versie,

• gebruikt besturingssysteem,

• de website van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL),,

• de website die u bezoekt,

• datum en tijdstip van uw toegang,

• uw internetprotocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van de persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt en laten daarom geen ruimte voor conclusies over een bepaalde persoon. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd, om de werking van onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

6. Cookies

6.1. Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoek aan een website kan die website een cookie plaatsen op de computer van de bezoeker van de website. Bezoekt de gebruiker de website later opnieuw met hetzelfde apparaat, dan kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookie lezen en zo, bijvoorbeeld, vaststellen dat de gebruiker de site al eerder heeft bezocht en in welke delen van de site de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was. Een cookie met de daarin opgeslagen informatie kan ofwel worden teruggestuurd naar de site die hem heeft gemaakt (First Party Cookie) of naar een andere website worden verzonden waartoe hij behoort (Third Party Cookie). Cookies maken websites gebruikersvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker.

De meeste van de door ons gebruikte cookies, zogenaamde "Session-Cookies", worden na afloop van de browsersessie automatisch weer van uw harde schijf verwijderd. Verder gebruiken we ook cookies die na de "sessie" op de harde schijf bewaard blijven. Deze zijn hoofdzakelijk bedoeld, om de website, bij een nieuw bezoek, aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

6.2.  Cookie instellingen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies zijn toegestaan of worden geweigerd, kan de gebruiker aangeven in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen precies zijn te vinden, is afhankelijk van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kan worden verkregen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser. Wordt het gebruik van cookies beperkt, dan bestaat de mogelijkheid, dat wellicht niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De relatie met Google is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, aangezien Google in het bezit is van een zelfcertificering volgens het Privacy Shield, daarnaast is met Google een overeenkomst gesloten voor verwerking van ordergegevens.

Bezoekt u onze website, dan wordt via software verbinding gemaakt met de servers van Google en worden gegevens naar de servers van Google gezonden, waarvan sommige in de Verenigde Staten staan. Google Analytics maakt daarnaast gebruik van cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door de websitegebruiker te analyseren. Deze website maakt gebruik van de functie "Activering van IP-anonimisering". Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie, of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Volgens opgave van Google, gebruiken zij de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten aan te kunnen bieden, die verband houden met het gebruik van de website en internet. Ook zal Google deze informatie overdragen aan derden, op het moment dat dit wettelijk vereist is, of als deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over het omgaan met persoonsgegevens in Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google of van Google Analytics.

Google Analytics deactiveren:

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics over het algemeen voor alle websites voorkomen, door het downloaden en installeren van de browserplugin, die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplugin, kunt u op deze link klikken, om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst via deze website gegevens verzamelt. Daarbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, dan moet u opnieuw op de link klikken.

.

8. Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een webanalyse-service van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De relatie met Facebook is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, aangezien Facebook in het bezit is van een zelfcertificering volgens het Privacy Shield, daarnaast is met Facebook een overeenkomst gesloten voor verwerking van ordergegevens.

Bezoekt u onze website, dan wordt via software verbinding gemaakt met de servers van Facebook en worden gegevens naar de servers van Facebook gezonden, waarvan sommige in de Verenigde Staten staan. Facebook Pixel maakt daarnaast gebruik van cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door de websitegebruiker te analyseren. Volgens opgave van Facebook, gebruiken zij de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten aan te kunnen bieden, die verband houden met het gebruik van de website en internet. Ook zal Facebook deze informatie overdragen aan derden, op het moment dat dit wettelijk vereist is, of als deze derden de gegevens in opdracht van Facebook verwerken.

Gedetailleerde informatie over het omgaan met persoonsgegevens bij Facebook kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook.

.

9. Sociale media

1. Facebook

Op onze website zijn zogenoemde Social Plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. Bezoekt u onze website, dan maakt uw browser via de Plug-in rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat uw browser onze website heeft opgeroepen en bewaart deze informatie samen met uw IP-adres - ook als u geen profiel op Facebook heeft, of als u op dat moment niet bent aangemeld bij uw Facebook-account. 

Bent u aangemeld bij uw Facebook-account, dan kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Facebook-profiel. Bent u actief met de Plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken, dan wordt die informatie eveneens rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan op het sociale netwerk, in uw Facebookprofiel, gepubliceerd en weergegeven. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook. Als u niet wilt, dat Facebook deze verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Facebook-account, dan moet u zich afmelden bij uw Facebook-account, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Plug-ins geladen worden, door Add-Ons voor uw browser te gebruiken.

2. Instagram

Op onze website zijn zogenoemde Social Plug-ins van het sociale netwerk Instagram geïntegreerd.De Plug-ins van Instagram kunt u herkennen aan het Instagram-logo, bijv. "Instagram-camera". Bezoekt u onze website, dan maakt uw browser via de Plug-in rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. Instagram ontvangt daardoor de informatie, dat uw browser onze website heeft opgeroepen en bewaart deze informatie samen met uw IP-adres - ook als u geen profiel op Instagram heeft, of als u op dat moment niet bent aangemeld bij uw Instagram-account. Bent u aangemeld bij uw Instagram-account, dan kan Instagram het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Instagram-profiel. Bent u actief met de Plug-ins, bijvoorbeeld door op de "Instagram"-knop te klikken, dan wordt die informatie eveneens rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan op het sociale netwerk, in uw Instagramprofiel, gepubliceerd en weergegeven. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram. Als u niet wilt, dat Instagram deze verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Instagram-account, dan moet u zich afmelden bij uw Instagram-account, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Plug-ins geladen worden, door Add-Ons voor uw browser te gebruiken.

3. YouTube

Op onze website zijn zogenoemde Social Plug-ins van het sociale netwerk YouTube geïntegreerd. De Plug-ins van YouTube zijn herkenbaar aan het YouTube-logo. Bezoekt u onze website, dan maakt uw browser via de Plug-in rechtstreeks verbinding met de servers van YouTube. YouTube ontvangt daardoor de informatie, dat uw browser onze website heeft opgeroepen en bewaart deze informatie samen met uw IP-adres - ook als u geen profiel bij YouTube heeft, of als u op dat moment niet bent aangemeld bij uw YouTube-account. Bent u aangemeld bij uw YouTube-account, dan kan YouTube het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw YouTube-profiel. Bent u actief met de Plug-ins, dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een YouTube-server verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan op het sociale netwerk, in uw YouTube-profiel, gepubliceerd en weergegeven. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube. Als u niet wilt, dat YouTube deze verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw YouTube-account, dan moet u zich afmelden bij uw YouTube-account, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Plug-ins geladen worden, door Add-Ons voor uw browser te gebruiken.

4. Google +

Op onze website zijn zogenoemde Social Plug-ins van het sociale netwerk Google+ geïntegreerd. De Plug-ins van Google+ zijn herkenbaar aan het Google+ logo, of aan de "G+" of "g+" knop. Bezoekt u onze website, dan maakt uw browser via de Plug-in rechtstreeks verbinding met de servers van Google+. Google+ ontvangt daardoor de informatie, dat uw browser onze website heeft opgeroepen en bewaart deze informatie samen met uw IP-adres - ook als u geen profiel bij Google+ heeft, of als u op dat moment niet bent aangemeld bij uw Google+ account. Bent u aangemeld bij uw Google+ account, dan kan Google+ het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Google+ profiel. Bent u actief met de Plug-ins, bijvoorbeeld door het klikken op de knoppen "G+" of "g+", dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Google+ verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan op het sociale netwerk, in uw Google+ profiel, gepubliceerd en weergegeven. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google+ én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Google+. Als u niet wilt, dat Google+ deze verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Google+ account, dan moet u zich afmelden bij uw Google+ account, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Plug-ins geladen worden, door Add-Ons voor uw browser te gebruiken.

5. LinkedIn

Op onze website zijn zogenoemde Social Plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn geïntegreerd. Bezoekt u onze website, dan maakt uw browser via de Plug-in rechtstreeks verbinding met de servers van LinkedIn. LinkedIn ontvangt daardoor de informatie, dat uw browser onze website heeft opgeroepen en bewaart deze informatie samen met uw IP-adres - ook als u geen profiel bij LinkedIn heeft, of als u op dat moment niet bent aangemeld bij uw LinkedIn-account). Bent u aangemeld bij uw LinkedIn-account, dan kan LinkedIn het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Bent u actief met de Plug-ins, bijvoorbeeld door het klikken op de knop "in", dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van LinkedIn verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan op het sociale netwerk, in uw LinkedIn-profiel, gepubliceerd en weergegeven. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van LinkedIn. Als u niet wilt, dat LinkedIn deze verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw LinkedIn-account, dan moet u zich afmelden bij uw LinkedIn-account, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Plug-ins geladen worden, door Add-Ons voor uw browser te gebruiken.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van "Google Maps", om geografische informatie visueel weer te kunnen geven en een routebeschrijving te kunnen maken. Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over het gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres, worden verzonden naar servers van Google in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Google zal deze informatie overdragen aan derden, op het moment dat dit wettelijk vereist is, of als deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Gedetailleerde informatie over het omgaan met persoonsgegevens in Google Maps kunt u vinden in de privacyverklaring van Google of van Google Maps. U kunt de service van Google Maps ook uitschakelen. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval de kaartweergave niet kunt gebruiken.

10. Het gebruik van links:

Op de websites van ETHERMA treft u links aan naar andere websites, die niet door ETHERMA worden beheerd en waarop ETHERMA geen invloed heeft wat betreft veiligheid en inhoud. Voor deze websites geldt telkens het privacybeleid van de betreffende exploitant van de website.

12. Uw rechten

Is voor de verwerking van uw gegevens uw toestemming nodig, dan verwerken wij de gegevens pas ná uw uitdrukkelijke toestemming. In beginsel verwerken wij geen gegevens van minderjarigen. U heeft altijd het recht om eventueel gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. De rechtmatigheid, om uw persoonlijke gegevens tot het moment van intrekking te verwerken, wordt door de herroeping echter niet aangetast.Daarnaast heeft u altijd het recht op informatie, verbetering, wissen, beperking van de verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens door de daarvoor verantwoordelijke persoon, Catherine Reiter. Zij is te bereiken via privacy(kwfat)etherma(kwfdot)com.

Daarnaast heeft u het recht om verweer aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. In dat dit geval worden uw persoonlijke gegevens niet meer verwerkt. Daarnaast heeft u ook het recht om een eventuele klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.