BENG - BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN

WAT IS BENG?

Per 1 januari 2021 is de EPC vervangen door de BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de BENG-eisen. De BENG is een nieuw eisenpakket, die als doel heeft om de CO2 uitstoot van nieuwe gebouwen terug te dwingen. Om dit doel te behalen moeten de woningen energiezuinig ontworpen worden. De BENG werkt met 3 eisen, namelijk:

BENG 1) Het terugbrengen van de energiebehoefte

BENG 2) Het beperken van het fossiel energieverbruik

BENG 3) Het benutten van hernieuwbare energie

Nieuwbouwwoningen worden vanaf 2021 gebouwd zonder aardgasaansluiting.  Gebouwen/ woningen die worden gebouwd conform BENG, mag geen gas meer gebruikt worden. 

Naast de drie BENG-eisen moet een woning ook voldoen aan de TOjuli. TOjuli wordt in de volksmond ook wel de BENG 4 genoemd. TOjuli moet ervoor zorgen dat de huizen in de zomer niet oververhitten. We hebben te maken met een klimaatverandering. De temperatuur in Nederland stijgt. De woningen die wij bouwen worden steeds beter geïsoleerd en energiezuiniger. Gebouwen en woningen warmen hierdoor enorm op. 

BENG - indicatoren

BENG 1: ENERGIEBEHOEFTE

Bij de eerste BENG-indicator gaat het over de energiebehoefte van het gebouw (in kWh per m2 per jaar)

BENG 1 is de maximale energiebehoefte van het gebouw. Zon- en daglicht moeten optimaal benut worden, door bijvoorbeeld gebruik te maken van triple glas. Goede isolatie en een goede luchtdichtheid zijn van belang om aan BENG 1 te voldoen. Hoeveel energie is er nodig om een behaaglijke temperatuur te creëren in het gebouw. In de winter betekent dit verwarming en in de zomer juist verkoeling van de ruimte. Het gebouw moet zeer goed geïsoleerd zijn en vrijwel kierdicht. 

BENG 2: FOSSIEL ENERGIEVERBRUIK

Bij de tweede BENG-indicator gaat het over het gebruik van fossiele energie (kWh per m² per jaar)

Dit is het primaire energieverbruik dat je woning nodig heeft voor verwarming, warm tapwater, koeling en ventilatie. Bij utiliteit komt hier nog verlichting bij. Zonne-energie is een belangrijk onderdeel van deze BENG indicator. Zo kunnen er bijvoorbeeld zonnepanelen worden geplaatst. Verder moet er gekozen worden voor installaties die zo efficiënt en energiezuinig mogelijk zijn. 

BENG 3: HERNIEUWBARE ENERGIE

Bij de derde BENG-indicator gaat het over het gebruik van hernieuwbare energie in een gebouw.

BENG 2 en BENG 3 zijn gerelateerd aan elkaar. Hoe beter de installatie, hoe hoger het aandeel hernieuwbare energie. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid hernieuwbare energie ten opzichte van het totaal primair fossiel energiegebruik. Denk hierbij aan het toepassen van zonnepanelen en zonnecollectoren. 

TOjuli

Tot slot is er de TOjuli. Dit wordt ook wel BENG 4 genoemd. TOjuli heeft invloed op oververhitting van je woning in de zomer. 

TOjuli staat voor TemperatuurOverschrijding juli. Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer in Nederland en de woningen die we bouwen worden steeds beter geïsoleerd en energiezuiniger. We moeten voorkomen dat er teveel warmte een woning binnenkomt. Dit kan door overmatige warmte weg te ventileren, toepassen van zonwering, actief/passief koelen. 

 

HOE WORDT DE BENG BEREKEND? NTA 8800

1 januari 2021 is de NEN 1068 vervangen door de NTA 8800. De Nederlandse berekening van de warmteweerstand is in de NTA 8800 gelijk gebracht met de Europese normering. De NTA 8800 is bedoeld om de energieprestatie van nieuwbouw uit te rekenen. Zo kan er getoetst worden of er aan de BENG eisen wordt voldaan. In de RC waarde is een stijging te zien van 0,02. Dit komt doordat de correctiefactor wegvalt in de huidige rekennorm. In de NEN 1068 werd deze correctiefactor gebruikt voor het isoleren op de bouwplaats. In onderstaande tabel zijn de verschillen in  per isolatievorm onder elkaar gezet.

NTA 8800

RC vloer 3,7 m² K/W

RC gevel 4,7 m² K/W

RC dak 6,3 m² K/W

BENG EISEN

HOE BEÏNVLOED JE BENG 1, 2 EN 3?

BENG 1

Verlagen koudebehoefte

Overstekken op zuid-georiënteerde gevels

Zomernachtventilatie

Buitenzonwering

Zonwerend glas

Verhoog de thermische massa van de bouw

Verlagen warmtebehoefte

Bouw compact

Verbeteren van de RC-waarde (vloer, gevel en dak)

Verbeteren van de U-waarde (glas)

Minder ramen op het noorden en meer op het zuiden (let op zonwering)

Zorg voor een lage Qv10 factor (luchtdicht bouwen)

 

BENG 2

Bodenwarmtepomp toepassen i.p.v. lucht-water warmtepomp

Mechanisch ventilatiesysteem met WTW-unit zorgt voor minder ventilatieverliezen

Goede opstelplaats van het opweksysteem. Korte leidinglengtes voor warmtapwater

Toepassen van een douche WTW

BENG 3

Toepassen van zonnepanelen

Toepassen van zonnecollectoren

BENG IN BESTAANDE BOUW

De BENG-eisen geldt alleen voor nieuwe woningen en gebouwen, niet voor bestaande woningen! Wel is het goed mogelijk om bestaande woningen langs de BENG maatlat te leggen. Het energielabel voor gebouwen wordt bepaald aan de hand van de uitkomst van de BENG 2 indicator. Dit betekent dus niet dat de nieuwbouw-eis plotseling van toepassing zou zijn op bestaande bouw, alleen de rekenmethode komt overeen. Voor bestaande woningen en gebouwen wordt vooralsnog geen eis gesteld aan de energieprestatie, dus ook niet aan BENG!

VEEL GESTELDE VRAGEN RONDOM BENG

TELT INFRAROODVERWARMING MEE VOOR DE ENERGIEPRESTATIE?

Infraroodverwarming wordt in de energieprestatiemethodiek gezien als lokale elektrische verwarming met een gemiddeld rendement (COP) van 1,0. Is de infraroodverwarming het hoofdverwarmingssysteem? Dan telt deze mee in de energieprestatieberekening voor het primair fossiel energiegebruik. Gebruikt u de infraroodverwarming lokaal als bijverwarming (naast een ander hoofdverwarmingssysteem)? Dan telt deze niet mee in de energieprestatieberekening

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DUURZAME EN HERNIEUWBARE ENERGIE?

In de Europese Unie valt hernieuwbare energie onder alle energie die uit hernieuwbare bronnen komen. Hierbij moet je denken aan zon en waterkracht. Hiernaast valt biomassa ook in dar rijtje. In Nederland spreken we vaak over duurzame energie, dit begrip is niet god gedefinieerd en daarom ook minder geschikt voor regelgeving. Door dit feit hanteert BENG hernieuwbare energie.

IS HET AANBRENGEN VAN KOELING IN BENG-WONINGEN NOODZAKELIJK OF VERPLICHT?

Om dit kort te antwoorden, nee het is niet verplicht! Bij energiezuinige woningen wil je het warmteverlies zo veel mogelijk beperken. Het is dus belangrijk dat er voldoende aandacht besteedt wordt aan het beperken van de tempratuuroverschrijding in de zomertijd. Voorbeelden hiervan zijn, zonwering, overstekken op de zuidgevel, ventilatiemogelijkheden in de nacht. Wanneer hier rekening mee gehouden wordt is koeling vaak niet nodig.

HOE VERHOUDEN BENG-EISEN 2 EN 3 ZICH TOT ELKAAR?

In beide eisen wordt hernieuwbare energie gewaardeerd. Ze hangen dus samen. Als een gebouw goed scoort op het aandeel hernieuwbare energie, scoort het meestal ook goed op het primair fossiel energiegebruik. Het omgekeerde is niet altijd waar. Een laag primair fossiel energiegebruik valt ook te bereiken met een lage energiebehoefte.

WIE MAG VOOR MIJ EEN BENG-BEREKENING MAKEN?

Een energieprestatieberekening voor nieuwbouw wordt gedaan door een EP-adviseur (Vakbekwaam energieprestatie adviseur). Hier zijn er twee soorten van namelijk,

EP-W/D adviseur voor woningbouw

EP- U/D adviseur voor utiliteitbouw (ook vakbekwaam voor woningbouw)

Een vakbekwaam EP-adviseur moet naast het bezitten van de juiste diploma, ook werkzaam zijn bij een gecertificeerd bedrijf volgens de BRL-9500.

BETEKENT BENG BOUWEN GASLOOS BOUWEN?

Omdat er per 1 juli 2018 de wet VET (voortgang Energietransitie) in werking gegaan is, zijn er bij nieuwe vergunningsaanvragen gasloos bouwen inderdaad een eis. Vanaf deze datum is de gasaansluitplicht voor gebouwen vervallen. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is uitzondering mogelijk.

BENG MET ETHERMA

NEEM CONTACT OP Ons team van specialisten staan dagelijks voor jou klaar.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Door de BENG regeling ontstaat er een pallet van maatregelen die genomen kunnen worden om een woning aan de gestelde eisen te kunnen laten voldoen. Elke keuze heeft consequenties voor de samenstelling van maatregelen en uiteraard ook voor de totale kosten van het bouwproject. Infraroodverwarming, elektrische vloerverwarming, tapwateroplossingen en andere producten van ETHERMA kunnen goed toegepast worden binnen de BENG. Belangrijk is dat hierbij wel dat de juiste samenstelling van maatregelen gekozen wordt.