WEGDEKVERWARMING Het vorstvrij houden van opritten, hellingbanen en trappen.

WEGDEKVERWARMING ZORGT VOOR VEILIGHEID.

Het ETHERMA wegdekverwarmingssysteem biedt veiligheid - door ongevallen en uitglijden te voorkomen op gladde trappen, trottoirs, wegen, opritten en hellingbanen. Wat zou er gebeuren als noodhelikopters niet konden worden ingezet vanwege ijzige landingsplaatsen? En als toegangswegen voor ziekenhuizen niet veilig waren? Betrouwbaarheid is het sleutelwoord - en dat is waar het wegdekverwarmingssysteem van ETHERMA voor staat.

MEER COMFORT – GENIET VAN DE WINTER.

Geniet van de winter! In de publieke sector zijn verwarmingssystemen voor buitenshuis grotendeels verplicht - in de particuliere sector zorgt de wegdekverwarming niet alleen voor veiligheid, maar biedt ze ook veel comfort. "Met het ETHERMA-assortiment kunt u de winter gezellig doorbrengen voor de open haard - vervelende sneeuwruiming in de vroege ochtend is verleden tijd. We helpen u graag bij de planning.

SNELLE SMELTREACTIE.

Voor het verwarmen van wegdekken, heeft de elektrische stroom zichzelf ongeëvenaard verklaard als energie om te ontdooien. In vergelijking met vloeistofgeleidende systemen (zoals warmwater), wordt de elektrische wegdekverwarming gekenmerkt, door een aanzienlijk eenvoudiger ontwerp en vooral door de snellere verwarmingsreactie. De reden is duidelijk - bij elektrische hellingbaanverwarming hoeft geen medium (zoals water) worden voorverwarmd. Elektrische hellingbaanverwarming werkt vrijwel direct. 

HELDER EN EEN VOLLEDIG AUTOMATISCHE REGELING.

Kosten en bedrijfskosten zijn altijd een probleem. Efficiënte wegdekverwarming warmt alleen op bij een lage temperatuur en boven een bepaalde luchtvochtigheid. Dat wil zeggen, met kou en neerslag. Bij hoge temperaturen zal de verwarming uit zijn. Zo verwarmt u efficiënt met een volledig automatische regeling, waarbij dus rekening wordt gehouden met temperatuur en vochtigheid.

GESCHIKT VOOR ELKE AFWERKING.

Bij de ETHERMA wegdekverwarmingssystemen kan bijna elke vloerafwerking worden geïnstalleerd, zoals beton, walsasfalt, klinkers, gietasfalt en kunststof (epoxy). Zowel geschikt voor nieuwbouw als bestaande bouw (renovaties). Als slechts lage bouwhoogten mogelijk zijn, wordt bij renovatie installatie in epoxy aanbevolen. ETHERMA wegdekverwarmingssystemen worden gekenmerkt door hun snelle en eenvoudige installatie. Dit bespaart kosten.

DE CRITERIA

Tijdens de planning zijn twee criteria van belang:

  • De vorming van gladheid moet onmiddellijk en betrouwbaar worden voorkomen

  • De inbouwdiepte van de verwarmingsmat en de nodige bedrijfsuren moeten zo laag mogelijk worden gehouden

VEILIG BIJ ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Naast het "normale" winterweer, moet wegdekverwarming ook bestand zijn tegen zogenaamde "weer ongelukjes":

  • Bevriezende regen - het regent in een koude periode

  • Temperatuurdaling - spontaan binnenkomende koude lucht op een nat oppervlak

  • Sneeuwaanval - extreem zware sneeuwval in korte tijd

GERINGE INBOUWDIEPTE – VEILIGER EN EFFICIËNT

Er is een verband tussen de installatiediepte van de verwarmingskabels, de verwarmingsreactie en de bedrijfskosten. Hoe dieper de verwarmingskabels liggen, hoe langer de verwarmingstijd tot de ontdooi- oppervlaktetemperatuur van + 3 ° C is bereikt. Een installatie aan het oppervlak is daarom absoluut noodzakelijk in het belang van de veiligheid en lagere bedrijfskosten.

HET JUISTE MATERIAAL KAN KOSTEN BESPAREN

Deze afbeelding geeft het verband weer tussen verwarmingsreactie en installatiediepte - hoe dieper de verwarmingskabels zijn gelegd, hoe langer de verwarmingsreactie. De selectie van de afwerking dat de constructiehoogte bepaalt, moet daarom worden bekeken vanuit het oogpunt van veiligheid en bedrijfskosten.

WAT WORDT ER VERWARMD?

Afhankelijk van de toepassing kunt u het gehele oppervlakte verwarmen of enkel de rijsporen verwarmen. Laat u hierover adviseren door ETHERMA.

OPPERVLAKTEMATERIAAL

Een wegdekverwarming is gebaseerd op het principe van stralingswarmte. Dit betekent dat het oppervlaktemateriaal en zijn emissiegraad een beslissende invloed hebben op het effect van de verwarming. 

INTELLIGENTE BESTURING

Een intelligent regelsysteem meet de temperatuur en vochtigheid van het oppervlak - een volledig automatisch regelsysteem. Het systeem is veilig en de bedrijfskosten worden geoptimaliseerd. De sensor meet de huidige temperatuur en het begin van sneeuwval. Om de verwarming in te schakelen, moet de ingestelde temperatuur worden onderschreden en moet tegelijkertijd de ingestelde vochtigheid worden overschreden. Dit bespaart u verbruikskosten. De verwarming wordt niet ingeschakeld bij hoge temperaturen en/of een lage vochtigheid.

OP WELKE KOSTEN MOET MEN REKENEN?

De verwachte gemiddelde bedrijfsuren van de wegdekverwarming zijn afhankelijk van de locatie, het weer en gebaseerde regelingen. Als u dit vermenigvuldigt met het geïnstalleerde vermogen, kunt u conclusies trekken over de vereiste kWh. Een rekenvoorbeeld is gebaseerd op een open wegdekverwarming onder klinkers (300 watt per m²) en op basis van ervaring wat betreft de bedrijfsuren van de installatie.

Productassortiment

ETHERMA BRS
Verwarmingsmat in beton, walsasfalt, onder klinkers.
Aansluitkabel op maat
240, 300 W/m² | speciaal vermogen 400 W/m²
Eenvoudige installatie
Verhoogde mechanische belastbaarheid
Bestand tegen mestdampen, sferische zuren en logen
ETHERMA GSN
Verwarmingsmat in gietasfalt.
Aansluitkabel op maat
250, 300 W/m² | Speciale vermogens 350, 400 W/m²
Projectgeoriënteerde planning en productie
Slijtage indicator
Draagnet voorkomt bewegen van verwarmingsmat
ETHERMA NST
Verwarmingsmat in dunne vloerafwerkingen.
Slechts één aansluitkabel
Vermogen 160, 200, 250, 300 W/m²
Slechts 3,3 mm dun
Eenvoudige installatie
Chemisch resistent
ETHERMA BRS-TS
Trapverwarming voor in beton.
Slechts één aansluitkabel
250 tot 350 W/m²
Eenvoudige montage door verwarmingsmatten op maat
Verhoogd mechanisch draagvermogen
Chemisch resistent
ETHERMA NSP-TS
Trapverwarming voor plaatsing in dunbedmortel.
Aansluitkabel op maat
250 tot 350 W/m²
Eenvoudige montage door verwarmingsmatten op maat
Slechts 3 mm dun
Chemisch resistent
ETHERMA BRLH
Verwarmingskabel voor vrije plaatsing.
Aansluitkabel op maat
30 W/m
Op maat gemaakt
Verhoogd mechanisch draagvermogen
Chemisch resistent

CASE STUDY WEGDEKVERWARMING

NHOW AMSTERDAM RAI HOTEL WEGDEKVERWARMING, NIEUWBOUW

DE UITGANGSSITUATIE

Wanneer we met een auto een ondergrondse (of bovengrondse) parkeergarage in- of uitrijden, verwachten we dat dit 365 dagen per jaar met alle gemak mogelijk is. Toch is dit geen vanzelfsprekendheid. De hellingbaan die toegang biedt naar beneden of boven kan onbegaanbaar worden wanneer het ijzelt of sneeuwt. Zo ook bij het nieuwgebouwde nhow Amsterdam RAI Hotel. Gelukkig zijn daar voorzieningen getroffen, die ervoor zorgen dat onder barre weersomstandigheden veilig gebruik gemaakt kan worden van de hellingbaan met de ETHERMA wegdekverwarming

DE ETHERMA OPLOSSING

De hellingbaan die toegang geeft tot de parkeerkelder bij het nhow Amsterdam RAI Hotel wordt in de wandelgangen 'de wokkel' genoemd. Voor ETHERMA is het een kwestie van engineering geweest om qua maatvoering van de verwarmingsmatten rekening te houden met deze vorm. De rijspoorverwarming is als monolithisch systeem in het beton mee gestort op de boven wapening. Met één sensor in de vloer wordt de vochtigheid en temperatuur gemeten. Deze gegevens worden doorgegeven aan de ijsmelder die zit bevestigd in schakelkast. De ijsmelder zorgt ervoor dat het systeem inschakelt bij een lagere temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad.

NEEM CONTACT OP Ons team van specialisten staan dagelijks voor jou klaar.