Aan onze klanten met een servicecontract

 

Betreft:      indexering onderhoud 2023

Onze ref:   BS/Service2023                                                

 

Hengelo, 2 november 2022

 

Geachte heer, mevrouw,

Contractueel hebben wij vastgelegd dat in het komend jaar de prijzen geïndexeerd worden volgens de CPI per 01-07-2022. Dat zou in het komend jaar een verhoging van 12,4% betekenen.

Wij hebben er echter voor gekozen om een eenmalig aangepaste indexering door te voeren. Deze baseren wij op de kerninflatie, per 01-07-2022 4,9%.

Met deze verhoging van 4,9% denken wij redelijk goed de gestegen kosten (loonkosten, brandstofkosten, ICT kosten) te kunnen dekken. Uiteraard noodzakelijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u zich wenden aan ons service-team, te bereiken op:

E-mail: service(kwfat)etherma(kwfdot)nl

Telefoon: 088-8898820

In de mening u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik.

Met vriendelijke groeten,

Bas Spekreijse

Directeur