OPVARMNING MED INFRARØDE VARMEPANELER Et moderne varmesystem

HVAD ER INFRARØD VARME?

Har du nogensinde overvejet, hvorfor man ikke fryser nær så meget udenfor på en solrig vinterdag, selv i minusgrader og uden nogen temperaturændring? Dette beskriver netop infrarød varmes effekt, som er baseret på princippet om solstråling. Når infrarød varme rammer vores hud, afgiver det øjeblikkeligt en behagelig varmefornemmelse, hvilket også kaldes for "strålevarme". Den termiske stråling opvarmer ikke primært den omgivende luft. I stedet absorberer lofter, vægge, genstande og mennesker strålevarmen. Miljøet omkring lagrer varmen og afgiver denne ud i rummet (= sekundær stråling). Denne homogene opvarmning af rummet skaber et behageligt klima, hvor tab fra opstigende varm luft (som ved opvarmning via traditionel radiator) stort set undgås. 

Ordet "infrarød" (infra, lat. = hinsides) gør det klart, at der er tale om en  række af elektromagnetisk stråling, som ligger udenfor den røde ende af det synlige lysspektrum, og derfor er fri for UV-stråling. De individuelle infrarøde områder er forskellige afhængig af længden på deres bølger:

IR-A kortbølget infrarødt varmesystemInfrarøde varmelamper

IR-C langbølget infrarødt varmesystemLAVA® Infrarøde varmepaneler

ETHERMA tilbyder produkter, der udnytter den infrarøde stråling optimalt som varmekilde, og er baseret på princippet om direkte varme. Derfor har vi geniale varmeløsninger til ethvert behov, der sørger for effektiv varme, energibesparelser og reduktion af støvdannelse. 

Behagelig VARME -

lige som du ønsker det

HVORNÅR GIVER ET INFRARØDT VARMEPANEL MENING?

Infrarøde varmepaneler er ikke ideelle til enhver bolig, da de drives af elektricitet og derfor kan være en bekostelig opvarmningsmetode, hvis de ikke planlægges korrekt. Dette gælder især for ældre bygninger med høje varmebehov pr. kvadratmeter og utilstrækkelig isolering i vægge og vinduer.

Infrarøde varmepaneler er ideelle, effektive og økonomiske i velisolerede og lavenergihuse. Vedligeholdelses- og serviceomkostninger er ikke nødvendige, hvilket gør det til en praktisk løsning.

De afgørende faktorer for omkostningerne ved infrarøde varmepaneler omfatter:

Bygningens og vinduernes isolering

Antallet af ydervægge i rummet, der skal opvarmes

Rummets areal

Ønsket stuetemperatur

HVORFOR INFRARØD VARME SOM VARMESYSTEM?

Infrarøde varmepaneler er det bæredygtige og elektriske alternativ til varmesystemer baseret på fossile brændstoffer eller biomasse. En vigtig forskel mellem infrarød stråling og andre varmekilder er, at infrarød stråling ikke opvarmer luften (konvektion), men stof eller faste stoffer. Mennesker, vægge og møbler absorberer således varme fra den infrarøde stråling og udsender den igen jævnt. Dermed skabes komfort for personerne i rummet. 

Grunde til at blive mere bæredygtig med infrarøde varmepaneler: 

Bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer og biomasse

Energibesparelse på 10-20 %

Ren og sund luft gennem strålevarme 

Intet varmetab og nem installation

Ekstremt holdbar, ingen vedligeholdelse eller service påkrævet

HVORFOR VÆLGE INFRARØDE VARMEPANELER?

SPAR PENGE MED INFRARØDE VARMEPANELER

Spar energi - men gå ikke på kompromis med din komfort

Infrarøde varmepaneler er mere energieffektive sammenlignet med andre varmesystemer, da de genererer varme direkte i lokalet/værelset, hvilket derfor eliminerer varmetab gennem eksempelvis vandtransport ved vandbaserede varmesystemer. Herudover giver infrarød varme ikke kun direkte varme, men varmer også væggene, som så frigiver varmen igen (også kaldet sekundær stråling). 

Disse fordele vil reducere omkostningerne, da den termiske energi udnyttes bedre. På grund af den direkte termiske stråling, vil du netop opfatte rumtemperaturen som to til tre grader varmere, end den faktisk er, og dette vil resultere i mindre varmeydelse og kortere driftstider - du har muligheden for at opvarme mere bæredygtigt og bevidst uden at påvirke følelsen af hygge

For hver grad rumtemperatur sænkes, giver det en energibesparelse på op til 6% og dermed reduceres varmeomkostningerne. Investering i infrarød opvarmning er ikke kun økonomisk fordelagtig, men bidrager også aktivt til at reducere CO2-udledningen og skabe en bedre fremtid for vores børn og børnebørn. 

IDEAL ERSTATNING AF FORÆLDEDE RADIATORER

Mange forældede radiatorer forsyner stadig mange husholdninger med varme. På grund af disse varmeapparaters forældede teknologi bruger boligejere mere strøm end med moderne varmesystemer - det er unødvendigt høje varmeomkostninger. 

Udskiftning af varmeapparaterne med et moderne og effektivt infrarødt varmesystem giver ikke kun potentielle besparelser i form af el-udgifter, men også en enorm komfortgevinst for beboerne.

ETHERMA højkvalitets infrarøde varmepaneler er netop ikke kun energibesparende og miljøvenlige takket være grøn strøm, men også særligt effektive grundet den innovative teknologi. De forskellige styringsmuligheder gør de infrarøde varmepaneler nemme at styre, og den ønskede rumtemperatur kan indstilles, så rummet opvarmes, når du ønsker det.

PERFEKT I KOMBINATION MED SOLCELLEANLÆG

Infrarøde varmepaneler, ligesom elektriske varmeapparater generelt, kan perfekt kombineres med et solcelleanlæg på taget. Den nødvendige strøm kommer ikke fra stikkontakten, da solcellerne driver de infrarøde varmepaneler med deres egen grønne strøm. Den produceres næsten gratis, og varmeudgifterne falder for hver kilowatttime, de genererer.

Når det kommer til opvarmning af nye bygninger, er de underlagt byggeenergiloven (GEG). Det angiver, hvor høj andelen af vedvarende energi i varmeproduktionen skal være. Kombinationen af et solcelleanlæg og infrarød varme er ideel her. I velisolerede huse og nye energieffektive huse kan infrarøde varmepaneler bruges effektivt som central varme.

RENOVERING MED INFRARØD VARME

Mens moderne gas- eller pumpebaserede varmesystemer kræver installation af passende rør til at transportere varmt vand, er infrarøde varmeapparater enklere og kræver kun adgang til en stikkontakt. Især i ældre bygninger, der oprindeligt blev opvarmet uden vandbaserede varmesystemer, er der ofte ingen varmerør eller varmepumper, og installationen af disse kan være besværlig og omkostningsfuld. Denne bygningsmæssige udfordring undgås ved valg af infrarød opvarmning, hvilket muliggør en hurtig, omkostningseffektiv og støvfri modernisering af varmesystemet.

Sammenlignet med vandbaserede varmesystemer reagerer komponenterne langsommere på skiftende temperaturer, da vandet først skal opvarmes, før det kan fordele varmen i rummet. Denne opvarmningsproces er ikke nødvendig med infrarød opvarmning. 

MADE IN AUSTRIA

Regional produktion efter internationale standarder. 

For at imødekomme vores og dine behov dag for dag, udvikler og producerer ETHERMA LAVA® infrarøde varmepaneler med materialer af høj kvalitet og efter de højeste internationale standarder i vores to produktionsanlæg i Salzburg, Østrig, hvor de bliver udsat for kvalitetstest af eksperter og omhyggeligt forberedes til at blive transporteret hjem til dig. 

 

ER INFRARØD VARME USUNDT?

Tværtimod! Solen er den største kilde til infrarød termisk stråling - uden den ville der ikke være noget liv på jorden. Medicin og wellness-industrien har længe anerkendt de gavnlige virkninger af infrarød i form af rødt lys-behandlinger og varmekabiner.

ETHERMA infrarøde varmelegemer har de samme gavnlige egenskaber og giver særlig blid varme. De lange infrarøde C-bølger fra LAVA® infrarøde varmepaneler kommer ind under huden og har en dyb effekt.

 

BEHAGELIGT INDEKLIMA

Ingen mug!

Den infrarøde stråling opvarmer vægge, lofter og gulve jævnt, og varmen frigives gradvist ud i rummet. Dette har den positive sideeffekt, at varmen holder væggene tørre, og fugtige pletter og hjørner, som skimmelsvamp bruger for at kunne vokse, ikke engang har en chance for at udvikle sig. 

Yderligere kan personer med allergi eller astma ånde lettet op, da fraværet af en kold-varm gradient og næsten ingen luftcirkulation i rummet resulterer i markant mindre ophvirvling af støv. 

KORREKT PLANLÆGNING

Det er vigtigt at de infrarøde varmepaneler er korrekt placeret og dimensioneret, ellers kan det hurtigt blive dyrt. Til dette anbefaler vi professionel rådgivning, så du får de ønskede resultater fra varmesystemet, hvor det afgørende er:

En optimal ydeevne (watt) af de infrarøde paneler

En præcis placering af de infrarøde paneler

Det nødvendige antal infrarøde paneler

En varme beregning for hvert rum

Hos ETHERMA tilbyder vi rådgivning. Kontakt os, og vi vil gøre vores bedste for at rådgive dig!

KORREKT INSTALLATION

Placeringen af varmepanelerne i rummet er afgørende for, at varmebølgerne får den ønskede effekt. Disse tommelfingerregler giver dig et indledende overblik over, hvad du skal være opmærksom på under monteringen:

Monteringshøjde på varmepanelerne - ca 120 cm fra underkant

Placer ikke overfor store vinduer

For effektiv varmestråling må det infrarøde panel ikke dækkes til. 

Jo flere faste genstande som vægge, møbler osv., jo bedre er strålingseffekten

Ved større værelser bør der installeres to varmepaneler med mindre effekt frem for ét stort panel.