FAQ Ofte stillede spørgsmål

Infrarød varme

Hvad er infrarød strålevarme?

Ordet "infrarød" (infra, latin = hinsides) gør det allerede klart, at her menes det område af elektromagnetisk stråling, der er over den røde ende af det synlige lysspektrum og derfor ikke indeholder nogen UV-stråling.

ETHERMA og dets produkter stræber efter at gøre ideel brug af den højeffektive infrarøde teknologi relateret til varme. Derfor tilbyder vi den rigtige geniale varmeløsning til ethvert bølgeområde.

Individuelle infrarøde områder er forskellige i deres bølgelængder.

Hvad er strålevarme eller termisk stråling?

Infrarød varme og gulvvarme anvender princippet om strålevarme. Infrarøde varmelamper genererer infrarød stråling direkte på varmepanelet ved at levere elektrisk energi. Kommer strålerne i kontakt med faste stoffer som møbler, lofter eller mennesker, omdannes de til hyggevarme. Genstande og mennesker frigiver den optagne varmeenergi tilbage til beboelsesrummet. Dette er en stor forskel mellem infrarød varme og klassiske konvektionsvarmere. Sidstnævnte opvarmer den omgivende luft i stuen, da varm luft fysisk stiger opad, selvom loftet varmes op, gulve og rumhjørner kun varmes lidt op. Den varme luft synker igen, hvilket hvirvler støv og giver tydeligt mærkbare træk.

Derimod sikrer strålevarmen fra infrarød opvarmning en behagelig og jævn fordeling af varmen i hele boligen. Det behagelige rumklima med infrarød opvarmning gør det muligt at sænke rumlufttemperaturen med omkring to grader, samtidig med at det samme niveau af velvære opretholdes. Omgivelsestemperaturen kan således reduceres uden at ofre komforten, og hver grad mindre sænker varmeomkostningerne.

Hvordan fungerer infrarød opvarmning?

Tænk på en kold, solrig vinterdag: du fryser i skyggen - et skridt i solen, og det bliver behageligt varmt, med uændret lufttemperatur. På den solrige skihytte er de mest populære steder på husmuren - hvorfor? Her øger den varme vægs såkaldte "sekundære stråling" følelsen af varme endnu mere. Infrarød opvarmning er netop baseret på dette princip om solstråling. Termisk stråling opvarmer ikke primært luften, men loftet, væggene, genstande og mennesker absorberer strålevarmen. Miljøet lagrer varmen og afgiver den tilbage til rummet (= sekundær stråling). Denne homogene opvarmning af rummet skaber et behageligt rumklima, hvor tab som følge af opstigende varm luft (som f.eks. ved konvektionsvarme) stort set undgås. Den infrarøde varme fra ETHERMA installeres og tilsluttes ganske enkelt. Så nemt er det.

Hvordan adskiller infrarød varme sig fra andre varmesystemer?

Sammenlignet med andre varmegeneratorer har infrarøde varmeapparater en høj energieffektivitet, fordi de genererer varmen, hvor det er nødvendigt. Varmetab, som fx ved vandbaserede varmeanlæg, hvor transporten af det opvarmede varmevand fra kedlen og rørføringen til radiatorerne, sker ikke ved infrarød varme - det virker direkte. Denne bedre udnyttelse af den termiske energi reducerer permanent varmeomkostningerne. På grund af den direkte varmeudstråling fra en infrarød varmelampe opleves rumtemperaturen at være to til tre grader varmere. Det betyder, at der kræves mindre varmeeffekt, og opvarmningstiderne reduceres også - sådan opvarmer du bæredygtigt og mere bevidst. For hver grad mindre rumtemperatur betyder en reduktion i energiforbruget på op til 6%.

 

 

 

Hvad er fordelene ved infrarød opvarmning?

Hvem kan ikke lide at være forud for deres tid? Inden for mode siger det sig selv, at du har fingeren på pulsen, dine egne fire vægge svarer til arkitekturens tendenser. På opvarmningsområdet synes folk stadig at have gamle vaner, også her kan du være på mode - og med det rigtige varmesystem endda være på forkant. Vælger du infrarød varme, er der mange gode grunde til det - du kan læse mere om dette og hvad du skal overveje her.

 

 

Hvilke ekstra omkostninger opstår ved infrarød varme?

Ved mange varmeanlæg skal man regne med høje meromkostninger til byggeriet (f.eks. dybdeboring) og også med tilbagevendende vedligeholdelsesomkostninger (f.eks. udskiftning af kedlen) - omkostninger som sjældent nævnes af udbyderen. Med infrarøde varmelamper fra ETHERMA og SOLAMAGIC er der ingen sådanne ekstra- og vedligeholdelsesomkostninger - de installeres hurtigt, nemt og er vedligeholdelsesfrie, ogg anskaffelsesomkostningerne er normalt langt under andre varmesystemers.

 

 

Hvilke driftsomkostninger skal jeg forvente?

ETHERMA og SOLAMAGICs infrarøde varmelamper er kendetegnet ved høj effektivitet og ydeevne. Det samlede antal watt, der kræves pr. værelse, afhænger af bygningens beskaffenhed, isoleringen af vinduer og vægge, og naturligvis beboernes brugsadfærd.

Den bedste måde at reducere driftsomkostningerne på er gennem den præcise kontrollerbarhed. At infrarøde varmelamper virker direkte betyder, at rumtemperaturen kan sænkes, samtidig med at det samme niveau af velvære bevares. Hver grad mindre rumtemperatur reducerer omkostningerne med op til 6 %. Derudover er der ingen ineffektiv "varmesø" på loftet, som er tilfældet med konvektionsvarme. En kombination af infrarød varme med et solcelleanlæg gør dig ikke kun selvstændig, men er naturligvis også med til at spare dig omkostninger. 

Hvilke forbrugsomkostninger skal jeg betale?

ETHERMA og SOLAMAGICs infrarøde varmelamper fungerer meget effektivt. Det såkaldte varmebehov afhænger naturligvis af forskellige faktorer, såsom rummets størrelse, konstruktion, varmeisolering af vægge og vinduer, varmeopfattelse og brugsadfærd. 

Den bedste måde at reducere forbrugsomkostningerne på er gennem præcis regulering - ETHERMA og SOLAMAGICs infrarøde varmelamper kan reguleres præcist og efter behov. Den direkte varme giver dig mulighed for at sænke rumtemperaturen og samtidig bevare den samme varmefornemmelse. I modsætning til konvektionsvarme og vandbaserede anlæg skal et medie (såsom luft eller vand) ikke opvarmes på forhånd - varmen genereres direkte og uden tab. En kombination af infrarød varme og et solcelleanlæg er ideelt - det gør dig selvstændig, da du selv genererer strømmen. ETHERMA og vores samarbejdspartnere kan beregne det individuelle varmebehov og finde den perfekte varmeløsning til dig - kontakt os uforpligtende.

Hvad menes der med varmebelastning?

I bygningsteknik forstås varmebelastning, som den tilførsel af varme, der er nødvendig for at opretholde en vis rumtemperatur, og er angivet i watt. Varmebelastningen bestemmes af bygningens geografiske placering, rummenes formål og konstruktionen af vægge og vinduer. Det tilsigtede formål kræver varmesystemet og brugen af termiske beskyttelsesforanstaltninger. Bestemmelsen af varmebelastningen er standardiseret i EN 12831.

Hvad menes der med varmebehov?

Nu bliver det teknisk! Varmebehovet beskriver den beregnede mængde energi, der skal tilføres pr. bygningsareal indenfor opvarmningsperioden for at opretholde den ønskede indvendige temperatur, f.eks. som gives af radiatorer eller varmelamper til et opvarmet rum.

Varmebehovet er en konstruktionsparameter, det vil sige typisk for en speciel bygning, og bestemmes af bygningens klimaskærm (konstruktionsform, isolering), placering (store og små klimatiske forhold) og dens strukturelle anvendelse, men er uafhængig af brugeradfærd. Bygningens design bestemmes af graden af kompaktitet, den termiske isolering af varmeoverførselskoefficienterne (U-værdi) af de ydre og adskillende overflader (dvs. væggene og vinduerne); den indeholder også den samlede energitransmittans (g-værdi) af alle vinduesflader, inklusive orientering (dvs. mod nord eller syd) og eventuel skravering af glasoverfladerne, dvs. varmetilvækst gennem solstråling (ÖNORM B 8110-1).

Dybest set, jo lavere værdi, jo bedre. Generelt bruges varmekravet til at definere energistandarder for huse: Minimumskravene til effektiv moderne varmeisolering er omkring varmebehov ≤ 100, for nybyggede huse, ifølge den tyske energispareforordning, lavenergihusstandarden med et specifikt varmebehov på mellem ≤50 kWh/m² af påkrævet, for urenoverede gamle bygninger er værdien typisk over 150 til godt og vel 300 kWh/m²a.

Sammenfattende angiver varmebehovet det grundlæggende varmebehov, der skal bruges for at holde bygningen varm for mennesker. Den koldeste vinter er ikke brugt, men et gennemsnit af de seneste 30 år. Værdien siger heller ikke noget om beboernes varmeadfærd, men forholder sig kun til selve bygningen - for at kunne sammenligne dem så objektivt som muligt.

Hvordan adskiller infrarød opvarmning sig fra konvektionsvarme?

Næsten alle varmesystemer er baseret på princippet om konvektionsopvarmning - her opvarmes luft på forhånd, hvilket skulle skabe en følelse af varme. Konvektion har nogle ulemper: et medium (luft) skal opvarmes på forhånd, hvilket spilder energi, med infrarød varme genereres varme direkte på mennesker og genstande. Den varme luft stiger og rører støv og bakterier op. Det er ikke rigtig varmt på gulvet, men i loftet.

Infrarød varme skaber en følelse af varme direkte på mennesker, vægge og genstande gennem usynlige hedebølger. Energi spildes ikke ved at opvarme et medium (f.eks. luft) på forhånd. Den hyggelige varme breder sig overalt, og forholder sig ikke kun i loft. 

Elektrisk direkte opvarmning er forbudt, er det ikke?

Ikke mere! 

Endelig, efter en lang kamp på forskellige niveauer, blev den uberettigede diskrimination af elektricitet som en primær energifaktor omstødt. I Østrig er dette fastsat i den nye OIB-retningslinje 4/2019 "Energibesparelse og termisk beskyttelse" - dette handler hovedsageligt om bygningers energicertifikat.

Følgende passage er udslagsgivende: OIB RL6 2011: 12.6 Elektrisk modstandsvarme: "Ved nybyggeri må elektrisk modstandsvarme ikke installeres eller anvendes som hovedvarmeanlæg." Denne blev slettet uden erstatning, den blev erstattet af en generel beregningsmodel, der ikke længere udelukker nogen form for energi.

Infrarøde varmelamper

Hvad er foreskellen på en højkvalitets infrarød varmelampe og en varmelampe til 500 kr?

En billig infrarød varmelampe bruger billige kvartsrør. Udendørs varmelamper af høj kvalitet arbejder derimod med højtydende rør, der genererer en markant højere temperatur. Som følge heraf er varmeydelsen betydeligt større ved samme energiforbrug.

Med små, billige enheder vil du ikke føle nogen varme selv med den mindste brise.

Hvad er forskellen mellem infrarøde varmelamper og gasstrålevarmere eller gasterrassevarmere?

Der er mange faktorer, der er afgørende, når du skal vælge en varmelampe til dit udeliv bl.a. kvalitet, varmeeffektivitet*, funktionalitet og energiforbrug.

Vores infrarøde varmelamper er effektive og miljøvenlige målt imod en terrassevarmer på gas - se sammenligning. Desuden fungerer vores infrarøde varmelamper på el og opvarmer ikke luften omkring sig, men kun dét som varmebølgerne rammer. Den termiske stråling fra varmelamperne bliver derfor ikke båret væk af vinden, men kan stadig mærkes på huden.

Vores varmelamper varmer dig langt bedre op for mindre penge og gør mindre skade på miljøet samt garanterer maksimal sikkerhed, da der ikke er åben ild. Takket være væg- og loftmontering fylder vores infrarøde varmelamper ikke som en gasterrassevarmer gør - en afgørende fordel især til de mindre terrasser. Alt dette uden direkte CO2-udledning - helt ideelt.

*varmeeffektivitet leveres ved en energienhed og er den varme, du får i komfortzonen.

SOLAMAGIC INFRARØDE VARMELAMPER

Har jeg den rigtige fjernbetjening til mit dimmermodul?

Afhængigt af om der er angivet FUS6 eller HT4 bag på fjernbetjeningen:

FUS6 er til alle ARC-enheder med trådløs styring

HT4 er til alle BTC-enheder med Bluetooth styring

Hvordan indstiller jeg min fjernbetjening til mit dimmermodul? (ARC)

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive kontrolleret. 

Tryk kort på den ønskede kanal. Varmelampen giver et signal og tænder sig selv (den runde knap på fjernbetjeningen er ikke en kanal).

Tryk kort på den samme kanal igen for at bekræfte indstillingen.

Tryk og hold den ønskede kanal nede, indtil varmelegemet slukker og tænder igen. Enheden er nu indstillet til fjernbetjeningen.

Hvordan styrer jeg flere dimmermoduler med én fjernbetjening? (ARC)

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive tilsluttet. Tilslut hvert dimmermodul individuelt. Vi anbefaler at tilslutte et dimmermodul pr. kanal på fjernbetjeningen. 

Tryk kort på den ønskede kanal. Varmelampen giver et signal og tænder sig selv (den runde knap på fjernbetjeningen er ikke en kanal).

Tryk kort på den samme kanal igen for at bekræfte indstillingen.

Tryk og hold den ønskede kanal nede, indtil varmelegemet slukker og tænder igen. Enheden er nu indstillet til fjernbetjeningen.

Hvordan nulstiller jeg min fjernbetjening og dimmermodul? (ARC)

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive kontrolleret. 

Tryk på de 2 øverste knapper på fjernbetjeningen i 4 sekunder, og vent, indtil den røde LED derpå lyser. Slip derefter de 2 øverste knapper.

Tryk på de 2 øverste knapper på fjernbetjeningen igen, indtil varmelampen giver et tænd/sluk-signal. Slip derefter knapperne, og nulstillingen er fuldført. Du kan nu justere den infrarøde varmelampe.

Hvordan indstiller jeg min fjernbetjening til til mit dimmermodul? (BTC)

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive kontrolleret. 

Tryk på de 2 øverste knapper på fjernbetjeningen i 4 sekunder, og vent, indtil den røde LED på fjernbetjeningen lyser. Varmelampen vil nu tænde og slukke.

Tryk på den ønskede kanal i 2 sekunder. Spotlighten giver et signal og tænder og slukker selv. (Den runde knap på fjernbetjeningen er ikke en kanal).

Tryk på de 2 øverste knapper på fjernbetjeningen i 2 sekunder, indtil lysdioden på fjernbetjeningen lyser. Den vil nu lyse i 10 sekunder. Indstillingen er derefter fuldført.

iOS App
Android App
Hvordan styrer jeg flere dimmermoduler med én fjernbetjening? (BTC)

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive tilsluttet. Tilslut hvert dimmermodul individuelt. Vi anbefaler at tilslutte et dimmermodul pr. kanal på fjernbetjeningen. 

Tryk på de 2 øverste knapper på fjernbetjeningen i 4 sekunder, og vent, indtil den røde LED derpå lyser. Den infrarøde varmelampe tænder og slukker nu.

Tryk på den ønskede kanal i 2 sekunder. Spotlighten giver et signal og tænder og slukker selv (den runde knap på fjernbetjeningen er ikke en kanal).

Tryk på de øverste 2 knapper på fjernbetjeningen i 2 sekunder, indtil fjernbetjeningens LED lyser. Den vil nu lyse i 10 sekunder. Indstillingen er derefter fuldført.

Når du er færdig med at indstille enheden, skal du afbryde den fra strømforsyningen for at indstille den næste enhed.

iOS App
Android App
Hvordan nulstiller jeg min fjernbetjening og dimmermodul? (BTC)

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive tilsluttet.

Tryk på de 2 øverste knapper på håndsenderen i 6 sekunder. Efter  4 sekunder vil den røde LED lampe blinke langsomt - vent til efter 6 sekunder, hvor den røde LED lampe vil blinke hurtigt.

Tryk kort på den runde midterknap. LED lampen lyser i 10 sekunder, hvorefter nulstillingen nu er fuldført, og du kan justere spotlyset.

iOS App
Android App
Hvordan opdaterer jeg mit BTC dimmermodul?

BT-dæmpningsmodulerne har nogle gange brug for en opdatering. Så snart denne opdatering er blevet udført, bør BT-fjernbetjeningen også modtage en opdatering.

Start "X-Heatlinks"-appen.

Tryk på + i øverste højre hjørne.

Tryk på "Søg efter nye enheder".

Nu spørger appen automatisk, om en opdatering kan udføres.

Kør denne opdatering.

Opdateringen er gennemført, når de 3 trin er gennemført (bemærk at dette kan tage et stykke tid).

iOS App
Android App
Hvordan opdaterer jeg min fjernbetjening (BTC)?

Denne opdatering kan kun udføres efter en opdatering af Bluetooth-dimmermodulet. 

Start appen "X Heatlinks".

Tryk på + øverst til højre.

Tag håndsenderen og hold de nederste 2 knapper nede i 5 sekunder, indtil den røde LED på håndsenderen begynder at blinke.

I appen skal du klikke på "Søg efter nye enheder".

Nu vises det i appen. "HT4 Remote" vises. Tryk på pil ned til højre for "HT4 Remote".

Kør denne opdatering.

Opdateringen udføres, når de 3 trin er gennemført. (Bemærk, at dette kan tage et stykke tid.)

iOS App
Android App
Hvordan indstiller jeg min BTC fjernbetjening til mit BTC dimmermodul efter opdateringen?

Tilslut enheden til strøm.

Bemærk, at denne indstilling kun er mulig i de første 180 sekunder, når enheden er sat i strøm. Sørg for, at alle andre varmelamper er afbrudt fra strømforsyningen. Dette forhindrer dem i at blive kontrolleret. 

1) Tryk på de 2 øverste knapper på fjernbetjeningen +/- 4 sekunder og vent, indtil den røde LED på fjernbetjeningen lyser.

2) Tryk kort på den ønskede kanal én gang. Fjernbetjeningen giver et signal og tænder og slukker igen (den runde knap på den fjernbetjeningen er ikke en kanal). 

3) Tryk og hold den ønskede kanal +/- 4 sekunder (varmelampen tænder og slukker igen). Slip ikke knappen igen, før varmelampen er slukket. 

4) Tryk kort på de 2 øverste knapper på samme tid for at bekræfte indstillingerne.

iOS App
Android App

ETHERMA EXO

Hvordan indstiller jeg min fjernbetjening til min EXO Comfort RC varmelampe?

1) Sæt stikket i stikkontakten og sørg for, at installationen er strømforsynet. Varmelampen udsender 2 lange bip og tænder. Efter ca. 10 sekunder slukker varmelampen igen.

Varmelampen er nu i indlæringstilstand. Du kan nu begynde at indstille. Bemærk venligst: indstillingen skal udføres inden for 180 sekunder.

2) Tryk og hold på den ønskede kanal (ofte knappen øverst til venstre), indtil varmelampen udsender et 2 x langt bip. Varmelampen tænder og slukker.

3) Når varmelampen er slukket, trykkes kort på den samme kanal igen én gang. Du hører et kort bip, og varmelampen tænder.

4) Tryk kort på den samme kanal igen. Du vil høre endnu et bip. Varmelampen slukker og tænder igen.

5) Hold nu den valgte kanal i 2 sekunder. Slip og varmelampen vil slukke og tænde igen. Herefter slukker varmelampen igen. Ind imellem vil du høre et langt bip én gang.

6) Terrassevarmeren er nu indstillet til fjernbetjeningen!

Hvordan nulstiller jeg min EXO Comfort RC varmelampe?

1) Sæt stikket i stikkontakten og sørg for, at installationen er strømforsynet.

2) Tryk og hold de øverste 2 knapper på fjernbetjeningen nede i cirka 4 sekunder, indtil den røde LED på fjernbetjeningen lyser. Giv slip nu.

 3) Tryk på de øverste 2 knapper igen samtidigt indtil varmelampen reagerer. Giv slip nu.

4) Forbindelsen mellem varmelampen og fjernbetjeningen er nu nulstillet!

Infrarøde varmepaneler